Zapisy

Niestety ze względu na zbyt małą liczbę zarejestrowanych drużyn
zmuszeni jesteśmy odwołać Masters Cup Dziewczynek.

FORMULARZ REJESTRACYJNY DO TURNIEJU DZIEWCZYNEK

FORMULARZ JEST NIEDOSTĘPNY

REGULAMIN

ORGANIZATORZY
 1. Organizatorem rozgrywek MASTERS CUP edycja I, zwanych dalej „Rozgrywkami / Turniejem” jest SMS ARENA Tychy, Kopalnia Futbolu Katowice i Football-on Ruda Śląska, zwanych dalej „Organizatorami”.
 2. W sprawach związanych z Rozgrywkami należy kontaktować się z Organizatorem:
UCZESTNICY
 1. Dopuszcza się udział zawodniczek w kategoriach wiekowych: 2008/2009 oraz 2010 i młodsze.
 2. Każdy zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół w danej kategorii wiekowej,
  do którego został zgłoszony na karcie drużynowej dostarczonej Organizatorowi przez Trenera lub Kierownika drużyny.
 3. W ramach jednej drużyny zgłosić można maksymalnie 10 zawodniczek.
OPŁATA WPISOWA
 1. Warunkiem przystąpienia do Turnieju jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości:
 • 350,00 zł za udział 1 drużyny, dotyczy zarówno turnieju eliminacyjnego, jak i rozgrywek finałowych
 • W przypadku zgłoszenia kilku drużyn, obowiązuje wielokrotność opłaty wpisowej.
 1. Po rejestracji/wysłaniu zgłoszenia, na podany w formularzu adres mailowy przesłana zostanie faktura proforma z 7-dniowym terminem płatności tytułem opłaty wpisowej.
 2. W przypadku braku terminowego uregulowania opłaty wpisowej Organizator zastrzega
  sobie prawo do usunięcia drużyny z listy uczestników i zastąpienia kolejną (dotyczy finału).
TERMINY

TURNIEJE ODBĘDĄ SIĘ NA DWÓCH OBIEKTACH:

SMS Arena Tychy

 • 2010 i młodsze – 14.03.2021 r. 

Football-on Ruda Śląska

 • 2008/2009 – 13.03.2021 r.
SYSTEM ROZGRYWEK / PRZEPISY

SYSTEM ROZGRYWEK UZALEŻNIONY JEST OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH DRUŻYN

 1. W turniejach eliminacyjnych przewiduje się udział 8-12 drużyn.
 2. Czas trwania turnieju około 5 godz.
 3. Szatnie dla drużyn dostępne będę 30 min przed turniejem.
 4. O zwycięstwie w turnieju decyduje liczba zdobytych punktów (3 pkt – zwycięstwo, 1 pkt – remis, 0 pkt – przegrana). W przypadku takiej samej ilości punktów decyduje bezpośredni pojedynek, następnie bilans bramek.
 5. Ilość zawodników na boisku: 5 (4+1).
 6. W ramach jednej drużyny zgłosić można maksymalnie 10 zawodników.
 7. Obowiązuje dowolna ilość zmian zawodników w trakcie meczu („zmiany hokejowe”).
 8. Mecze rozgrywane będą jednocześnie na 2 boiskach o wymiarach 20 x 40 m.
 9. Boiska o nawierzchni sztucznej – sztuczna trawa w SMS Arena Tychy / Kopalnia Futbolu Katowice / Football-on Ruda Śląska.
 10. Bramki o wymiarach 5 x 2 m.
 11. Zawodnicy grają w obuwiu o miękkiej podeszwie, zabrania się gry w przedmiotach mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia uczestników.
 12. Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z rozpoczęcia gry. / Rzut wolny – bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika, odległość muru 5 m. / Wrzut – wprowadzenie nogą – nie można zdobyć bramki bezpośrednio lub podanie (piłka do wysokości kolan), przeciwnik 3 m. / Spalony nie obowiązuje. / Rzut od bramki – do połowy boiska.
 13. Bez względu na to, czy decyzja sędziego jest prawidłowa czy nie, „duch gry” wymaga, aby zawsze była szanowana.
 14. Obowiązują ogólne przepisy gry w piłkę nożną.
 15. W przypadku zgłoszenia do Turnieju niewystarczającej ilości drużyn Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek (po uzgodnieniu z trenerami zgłaszającymi swój zespół) lub odwołania rozgrywek.