Regulamin

Kliknij w grafikę powyżej, aby pobrać pełną treść Regulaminu Masters Cup

ORGANIZATORZY
 1. Organizatorem rozgrywek MASTERS CUP edycja I, zwanych dalej „Rozgrywkami / Turniejem” jest SMS ARENA Tychy, Kopalnia Futbolu Katowice i Football-on Ruda Śląska, zwanych dalej „Organizatorami”.
 2. W sprawach związanych z Rozgrywkami należy kontaktować się z Organizatorem:
UCZESTNICY
 1. Dopuszcza się udział zawodników w kategoriach wiekowych: 2012 i młodsi, 2011 i młodsi oraz 2010 i młodsi. We wszystkich kategoriach wiekowych rozegrane zostaną turnieje eliminacyjne po 10 drużyn.  Drużyny z miejsc I,II otrzymają możliwość zagrania w „FINALE MASTERS CUP”, drużyny z miejsc III oraz IV w „Małym Finale”.
 2. Każdy zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół w danej kategorii wiekowej,
  do którego został zgłoszony na karcie drużynowej dostarczonej Organizatorowi przez Trenera lub Kierownika drużyny.
 3. W ramach jednej drużyny zgłosić można maksymalnie 10 zawodników.
OPŁATA WPISOWA
 1. Warunkiem przystąpienia do Turnieju jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości:
 • 350,00 zł za udział 1 drużyny, dotyczy zarówno turnieju eliminacyjnego, jak i rozgrywek finałowych
 • W przypadku zgłoszenia kilku drużyn, obowiązuje wielokrotność opłaty wpisowej.
 1. Po rejestracji/wysłaniu zgłoszenia, na podany w formularzu adres mailowy przesłana zostanie faktura proforma z 7-dniowym terminem płatności tytułem opłaty wpisowej.
 2. W przypadku braku terminowego uregulowania opłaty wpisowej Organizator zastrzega
  sobie prawo do usunięcia drużyny z listy uczestników i zastąpienia kolejną (dotyczy finału).
TERMINY

ELIMINACJE:
(jednocześnie na trzech obiektach: SMS Arena Tychy, Kopalnia Futbolu Katowice, Football-on Ruda Śląska)

Drużyny, które zajmą miejsca I, II otrzymają możliwość udziału w Finale Masters Cup.
Drużyny z miejsc III, IV otrzymają możliwość udziału w Małym Finale.

 

SMS Arena Tychy

 • 2010 i młodsi – 24.01.2021 r. – 10 drużyn
 • 2011 i młodsi – 30.01.2021 r. – 10 drużyn
 • 2012 i młodsi – 23.01.2021 r. – 10 drużyn

Kopalnia Futbolu Katowice

 • 2010 i młodsi – 24.01.2021 r. – 10 drużyn
 • 2011 i młodsi – 30.01.2021 r. – 10 drużyn
 • 2012 i młodsi – 23.01.2021 r. – 10 drużyn

Football-on Ruda Śląska

 • 2010 i młodsi – 24.01.2021 r. – 10 drużyn
 • 2011 i młodsi – 30.01.2021 r. – 10 drużyn
 • 2012 i młodsi – 23.01.2021 r. – 10 drużyn

 

 „MAŁY FINAŁ”:
(zdobywcy drugich miejsc w eliminacjach,
jednocześnie na trzech obiektach: SMS Arena Tychy, Kopalnia Futbolu Katowice, Football-on Ruda Śląska)

 • 2010 i młodsi – 06.02.2021 r. – godz. 9.00-13.00 – Football-on
 • 2011 i młodsi – 06.02.2021 r. – godz. 9.00-13.00 – Kopalnia Futbolu
 • 2012 i młodsi – 06.02.2021 r. – godz. 9.00-13.00 – SMS Arena

 FINAŁ MASTERS CUP:
(zdobywcy pierwszych miejsc w eliminacjach)

 • 2010 i młodsi – 07.02.2021 r. – godz. 9.00-13.00 – Football-on
 • 2011 i młodsi – 13.02.2021 r. – godz. 9.00-13.00 – Kopalnia Futbolu
 • 2012 i młodsi – 14.02.2021 r. – godz. 9.00-13.00 – SMS Arena
SYSTEM ROZGRYWEK / PRZEPISY
 1. W turniejach eliminacyjnych przewiduje się udział 10 drużyn, w turniejach finałowych: 6 drużyn.
 2. Czas trwania turnieju około 5 godz.
 3. Szatnie dla drużyn dostępne będę 30 min przed turniejem.
 4. System rozgrywek: drużyny losowo przydzielone zostaną do dwóch grup, w których rywalizować będą “każdy z każdym”. Następnie dwie pierwsze drużyny z obu grup oraz lepsza z miejsca trzeciego utworzą grupę walczącą o miejsca I-V, kolejne drużyny rywalizować będą o miejsca VI-X. Wszystkie drużyny rozegrają taką samą ilość spotkań (8 x 12 minut).
 5. Czas trwania meczu: 12 minut.
 6. O zwycięstwie w turnieju/eliminacjach decyduje liczba zdobytych punktów (3 pkt – zwycięstwo, 1 pkt – remis, 0 pkt – przegrana). W przypadku takiej samej ilości punktów decyduje bezpośredni pojedynek, następnie bilans bramek.
 7. Zespoły, które w eliminacjach zdobędą miejsca I, II otrzymają możliwość udziału w „FINALE MASTERS CUP”, zespoły z miejsc III, IV awansuje do „MAŁEGO FINAŁU”.
 8. Ilość zawodników na boisku: 5 (4+1).
 9. W ramach jednej drużyny zgłosić można maksymalnie 10 zawodników.
 10. Obowiązuje dowolna ilość zmian zawodników w trakcie meczu („zmiany hokejowe”).
 11. Mecze rozgrywane będą jednocześnie na 2 boiskach o wymiarach 20 x 40 m.
  Boiska o nawierzchni sztucznej – sztuczna trawa w SMS Arena Tychy / Kopalnia Futbolu Katowice / Football-on Ruda Śląska.
 12. Bramki o wymiarach 5 x 2 m.
 13. Zawodnicy grają w obuwiu o miękkiej podeszwie, zabrania się gry w przedmiotach mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia uczestników.
 14. Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z rozpoczęcia gry. / Rzut wolny – bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika, odległość muru 5 m. / Wrzut – wprowadzenie nogą – nie można zdobyć bramki bezpośrednio lub podanie (piłka do wysokości kolan), przeciwnik 3 m. / Spalony
  nie obowiązuje. / Rzut od bramki – do połowy boiska.
 15. Bez względu na to, czy decyzja sędziego jest prawidłowa czy nie, „duch gry” wymaga,
  aby zawsze była szanowana.
 16. Obowiązują ogólne przepisy gry w piłkę nożną.
 17. Nagrody – przewidziane dla drużyn uczestniczących w „Małym Finale” oraz „FINALE MASTERS CUP”. Nagrody ufundowane będą przez Partnerów Turnieju m.in. COERVER COACHING:
 • Nagroda główna: Mini Camp Coerver Coaching Polska o wartości 2000 zł dla całej drużyny.
 • Nagrody indywidualne: vouchery kwotowe dla trenerów na produkty szkoleniowe Coerver Coaching – Coach Education Program.
 • Nagrody w indywidualnych konkurencjach technicznych: miesięczne abonamenty
  w Akademii Coerver Coaching Śląsk o wartości 120,00 zł.
 • Pakiety startowe dla każdego trenera – gadżety Coerver Coaching.
 • Vouchery dla wszystkich zawodników na trening w Akademii Coerver Coaching Śląsk.
 1. W przypadku zgłoszenia do Turnieju niewystarczającej ilości drużyn Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek (po uzgodnieniu z trenerami zgłaszającymi swój zespół) lub odwołania rozgrywek.